§ 1 Rozsah

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky prostřednictvím našeho online obchodu. Náš online obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

§ 2 smluvní partneři, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva se uzavírá se společností Fabrynth e.K., okresní soud Ingolstadt, HRA 3476 zastoupenou jednatelem panem Mishaalem Sanchlou.

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog Naše produkty můžete nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a své údaje kdykoli opravit před odesláním Vaší závazné objednávky použijte korekční pomůcky poskytnuté a vysvětlené v objednávkovém procesu. Kliknutím na tlačítko objednat závazně objednáváte zboží obsažené v nákupním košíku. Přijetí Vaší objednávky bude potvrzeno e-mailem ihned po odeslání objednávky.

Při uzavření smlouvy s námi závisí na způsobu platby, který jste zvolili:

  • Kreditní karta

Při zadávání objednávky zadejte údaje o své kreditní kartě a vydavatel kreditní karty provede kontrolu autorizace. Po vaší legitimaci jako legitimního držitele karty bude platební transakce automaticky zahájena a platba z vaší kreditní karty bude stržena při zadání objednávky. Smlouva s námi je uzavřena v okamžiku nabití kreditní karty.

  • PayPal

Během procesu objednávky budete přesměrováni na webovou stránku online poskytovatele PayPal. Zde můžete zadat své platební údaje a potvrdit platební příkaz na PayPal. Po zadání objednávky v obchodě žádáme PayPal, aby zahájil platební transakci a tím přijal vaši nabídku.

  • Giropay

Po zadání příkazu budete přesměrováni na webové stránky své banky, kde potvrdíte platební příkaz své bance. Tím s námi vzniká smlouva.

§ 3 smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

Jazyky dostupné pro uzavření smlouvy: němčina

Text smlouvy neuložíme.

§ 4 Dodací podmínky

Kromě uvedených cen produktů mohou být účtovány také náklady na dopravu. Podrobnější ustanovení o případných nákladech na dopravu, které mohou vzniknout, naleznete v nabídkách.

Doručujeme pouze poštou. Bohužel není možné si zboží vyzvednout sami.

§ 5 Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné tyto způsoby platby:

  • Kreditní karta

Při zadávání objednávky zadejte údaje o své kreditní kartě. Po vaší legitimaci jako legitimního držitele karty bude platební transakce provedena automaticky a z vaší karty bude stržena částka.

  • PayPal

Během procesu objednávky budete přesměrováni na webovou stránku online poskytovatele PayPal. Abyste mohli uhradit fakturovanou částku přes PayPal, musíte se tam zaregistrovat.nejprve se zaregistrujte, legitimujte se svými přístupovými údaji a potvrďte nám platební příkaz Po zadání objednávky v obchodě požádáme PayPal o zahájení platební transakce. Platební transakce je provedena automaticky službou PayPal ihned poté. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

  • Giropay

Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky vaší banky. Abyste mohli uhradit fakturovanou částku přes Giropay, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, patřičně se identifikovat a potvrdit nám platební příkaz. Více informací získáte během procesu objednávky. Platební transakce bude provedena okamžitě poté a z vašeho účtu bude stržena částka.

§ 6 výhrada vlastnictví

Zboží zůstává do úplného zaplacení naším vlastnictvím.

§ 7 Záruka a záruky

Není-li níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákonné právo z odpovědnosti za vady.

Pro použité zboží platí: projeví-li se vada po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, nároky z vad jsou vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.

Výše uvedená omezení a zkrácení lhůt se nevztahují na nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupnými zástupci

• v případě zranění života, končetiny nebo zdraví

• v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti a podvodného úmyslu

• v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti)

• jako součást příslibu záruky, je-li dohodnuto nebo

• pokud je otevřena oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek.

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v e-shopu.

§ 8 Odpovědnost

Vždy plně ručíme za nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupnými zástupci

• v případě zranění života, končetiny nebo zdraví

• v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti

• za přísliby záruky, pokud byly dohodnuty, nebo

• pokud je otevřená oblast aplikace zákona o odpovědnosti za výrobek.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (hlavní povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na straně nás, našich zákonných zástupců nebo zástupců, odpovědnost je částka omezená na předvídatelnou škodu v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je obvykle nutné očekávat.

Kromě toho jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.


§ 9 Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde [https://ec.europa.eu/consumers/odr/].Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem

VOP vytvořené pomocí Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
ZPĚT NA ZAČÁTEK
Promo box

Někdo koupil tento produkt

Product name

info info