Za zpracování dat odpovídá:

Fabrynth e.K.

Effnerstrasse 1c

85049 Ingolstadt

Německo

we@tusc-shop.com

Jsme rádi, že máte zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás budeme podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

§ 1 PŘÍSTUP K DATŮM A HOSTINGU

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Všechny přístupové údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webu.

HOSTING

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

§ 2 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO SPRÁVU SMLOUVY, KONTAKTOVÁNÍ A OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci objednávky nebo když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy nebo pro zpracování vašeho kontaktu a bez jejich poskytnutí nemůžete odeslat objednávku nebo kontakt. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které nám poskytnete, používáme ke zpracování smlouvy a ke zpracování vašich dotazů v souladu s článkem 6 (1) větou 1 písm. b GDPR.

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí daňových a obchodních lhůt pro uchovávání v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, pokud výslovný souhlas s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomuto účelu poskytnuta

§ 3 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ ZÁSILKY

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednané zboží.

PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ O DOPRAVĚ

Pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, na základě toho v souladu s čl. 6 odst. 1 předáme vybranému vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. věta 1 osvětlený poskytovatel přepravních služeb, aby vás mohl před doručením kontaktovat za účelem oznámení o doručení nebo koordinace.

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání vymažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním svých údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v toto prohlášení.

DHL Paket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Německo

§ 4 ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZPRACOVÁNÍ PLATBY

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé platebních služeb

§ 4.1 ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCÍ

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné pro zpracování platební transakce vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. B. na vaší vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technické integrace v objednávkovém procesu. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, využijte možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

§ 4.2 ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ÚČELY PREVENCE PODVODŮ A OPTIMALIZACE NAŠICH PLATEBNÍCH PROCESŮ

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb (viz předchozí odstavec) další údaje, které oni spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našeho platební procesy (např. fakturace, zpracování sporných plateb, účetní podpora). V souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na naší ochraně proti podvodům a účinné správě plateb, které jsou v kontextu zvažování zájmů prvořadé.

§ 5 INZERCE E-MAILEM

§ 5.1 E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ S REGISTRACÍ

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 S 1 písm. a GDPR.

Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru. Po odhlášení vymaže vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení .

§ 5.2 DORUČOVÁNÍ ZPRAVODAJŮ

Zpravodaj mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v těchto zemích: USAEvropská komise nevydala pro tyto země rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise

§ 5.3 ODESÍLÁNÍ ŽÁDOSTI O KONTROLA E-MAILEM

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 osvětlila vaši objednávku prostřednictvím systému hodnocení, který používáme. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v žádosti o kontrolu.

Žádosti o kontrolu mohou být zaslány také našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v těchto zemích: USA Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise

§ 6 COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE

OBECNÉ INFORMACE

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné využívat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Používáme technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci vážení zájmů to slouží převažujícím oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR

Technologie používáme také k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i k analýze webu a online marketingu.Další informace k tomuto, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=de&hlrm=cs] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/ nejnovější/web-preferences/#cookies]

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s článkem 6 (1) větou 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů nebo

§ 7 POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVOU ANALÝZU A REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste udělili souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po ukončení používání příslušné technologie z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Více informací o vašich možnostech odvolání naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Podívejte se na jednotlivé technologie, kde najdete další informace, včetně toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

§ 7.1 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB GOOGLE

Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, je zpracování údajů založeno na dohodě uzavřené pro příslušnou technologii mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Pro účely analýzy webových stránek se údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďují a ukládají pomocí služby Google Analytics, ze které se vytvářejí profily uživatelů jsou generovány pomocí pseudonymů, které mají být vytvořeny. Soubory cookie lze používat. Vaše IP adresa v zásadě nebude sloučena s jinými údaji Google. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

Abychom optimalizovali marketing našich webových stránek, aktivovali jsme nastavení sdílení dat pro „produkty a služby Google“. To společnosti Google umožňuje přistupovat k údajům shromážděným a zpracovávaným službou Google Analytics a následně je použít ke zlepšení služby Google. Uvolňování dat společnosti Google jako součást těchto nastavení uvolňování dat je založeno na dodatečné dohodě mezi odpovědnými osobami. Na následné zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv.

K vytváření a spouštění testů používáme také funkci rozšíření Google Analytics Google Optimize.

Pro webovou analýzu umožňuje rozšiřující funkce Google Analytics Google Signals takzvané „sledování napříč zařízeními“. Pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Google a ve svém účtu Google jste aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“, může společnost Google vytvářet zprávy o vašem chování při používání (zejména o počtu uživatelů na různých zařízeních), i když změníte vaše zařízení. V tomto ohledu nezpracováváme osobní údaje, dostáváme pouze statistiky založené na signálech Google.

Pro účely analýzy webu a reklamy umožňuje takzvaný soubor cookie DoubleClick rozpoznat váš prohlížeč, když navštívíte jiné webové stránky prostřednictvím funkce rozšíření Google Analytics. Google použije tyto informace k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu.

GOOGLE ADSENSE

Naše webové stránky nabízejí prostor pro reklamy třetích stran prostřednictvím Google AdSense. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. Takzvaný soubor cookie DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientované reklamy shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a automatickým přiřazením pseudonymního UserID, které může být používá se k určení zájmů na základě návštěv tohoto a dalších webových stránek.

GOOGLE ADS

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran je při návštěvě našich webových stránek nastaven tzv. Google remarketing cookie, který je automaticky generován shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke Googlu, Google použije vaše data spolu s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme sledování konverzí Google Ads k měření vašeho následného chování při používání, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy Google Ads. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru) lze zaznamenat, ze kterých se používají pseudonymy. Vytvářejí se profily použití.

§ 7.2 VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB MICROSOFT PRO WEBOVÉ ANALÝZY A REKLAMNÍ ÚČELY

Používáme následující technologie od společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko ("Microsoft"). Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Informace automaticky shromážděné technologiemi společnosti Microsoft o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Další informace o zpracování dat společností Microsoft lze nalézt v informacích o ochraně dat společnosti Microsoft [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement].

REKLAMA MICROSOFT

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a na webových stránkách třetích stran je při návštěvě našich webových stránek nastaven tzv. Microsoft Advertising Remarketing Cookie, který je automaticky generován shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek umožňuje zájmově orientovanou reklamu.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) k měření vašeho následného chování při používání, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy od společnosti Microsoft Advertising. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru) lze zaznamenat, ze kterých se používají pseudonymy Vytvoří se uživatelské profily. Pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Microsoft a ve svém účtu Microsoft jste nedeaktivovali nastavení „Zájmově orientovaná reklama“, může společnost Microsoft vytvářet zprávy o chování při používání (zejména o počtu uživatelů na různých zařízeních), i když změníte své zařízení, tzv. „Cross Device Tracking“. Osobní údaje v tomto ohledu nezpracováváme, dostáváme pouze statistiky založené na Microsoft UET.

§ 7.3 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB FACEBOOKU

FACEBOOK ANALYTICS

V rámci Facebook Analytics nám statistiky generované prostřednictvím Facebook Pixel umožňují analyzovat aktivity návštěvníků na našich webových stránkách. To slouží k optimální prezentaci a marketingu našich webových stránek.

REKLAMY FACEBOOKU

K propagaci tohoto webu na Facebooku a dalších platformách používáme reklamy na Facebooku. Určujeme parametry příslušné reklamní kampaně. Facebook je zodpovědný za přesnou realizaci, zejména rozhodnutí o umístění reklamy u jednotlivých uživatelů.

Na základě statistik generovaných Facebook Pixel o aktivitě návštěvníků na našem webu provozujeme skupinovou reklamu na Facebooku prostřednictvím Facebook Custom Audience určením charakteristik příslušné cílové skupiny.

Na základě pseudonymního cookie ID nastaveného Facebook pixelem a údajů shromážděných o vašem chování při používání na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook pixel remarketingu.

Konverze Facebook Pixel Conversions používáme k měření vašeho následného chování při používání pro analýzu webu a sledování událostí, pokud jste se na náš web dostali prostřednictvím reklamy z Facebook Ads

§ 8 SOCIÁLNÍ MÉDIA

§ 8.1 SOCIÁLNÍ PLUGINY Z FACEBOOKU, TWITTERU, INSTAGRAMU, PINTERESTU

Na našem webu jsou používána tlačítka sociálních sítí ze sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání naší webové stránky není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se ve vašem prohlížeči v novém okně webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete například stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

§ 8.2 NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA FACEBOOKU, TWITTERU, INSTAGRAMU, PINTERESTU

Pokud jste udělili souhlas příslušnému provozovateli sociálních médií v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. Průzkum trhu a reklamní účely jsou automaticky shromažďovány a ukládány, ze kterých se vytvářejí uživatelské profily pomocí pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Obvykle se k tomu používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a použití údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v níže propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud s tím stále potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] je nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“), Irsko automaticky shromažďované informace o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku se obvykle přenášejí na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] je nabídka společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko ("Twitter"). Informace, které Twitter automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru, se obvykle přenášejí na server provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Irsko") Informace o tom, jak používáte naše online přítomnost na Instagramu se obvykle přenáší na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládá. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA.Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů Evropské komise Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] je nabídka společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“ ). Informace automaticky shromažďované Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.

§ 9 MOŽNOSTI KONTAKTU A VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva:

* Podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;

* podle čl. 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které u nás uchováváme;

* podle čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebude dále zpracováváno * pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací;

* splnit zákonnou povinnost;

* z důvodů veřejného zájmu nebo

* je povinen uplatnit, uplatnit nebo obhajovat právní nároky;

* v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud * zpochybníte přesnost údajů;

* zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;

* údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo

* vznesli jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

* podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;

* podle čl. 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v sídle naší společnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů a odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů v našem Tiráži.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují nad zájmy, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše.Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování Prohlášení , uplatňování nebo hájení právních nároků.

To neplatí, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů vytvořené pomocí Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
ZPĚT NA ZAČÁTEK
Promo box

Někdo koupil tento produkt

Product name

info info