Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Německo, we@tusc-shop-com) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo email) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách www.tusc-shop.com/widerrufsformular. Pokud této možnosti využijete, obratem vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužni všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než který poskytujete nejlevnější standardní doručení, které nám nabízíme) ihned, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nám nebo společnosti Fabrynth e.K. (Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Německo) k vrácení nebo předání. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 30 dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Na adresu Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Německo, we@tusc-shop-com

- tímto odvolávám/my (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi následujících

Zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele(ů)

- Adresa spotřebitele(ů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Odlišná regulace nákladů na vrácení pro Německo

Přímé náklady na vrácení zboží neseme v případě vrácení zboží v rámci Německa.

Pokyny pro odvolání vytvořené s právním textem [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
ZPĚT NA ZAČÁTEK
Promo box

Někdo koupil tento produkt

Product name

info info