§ 1 bereik

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 contractpartners, contractsluiting, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met Fabrynth e.K., rechtbank Ingolstadt, HRA 3476, vertegenwoordigd door de directeur dhr. Mishaal Sanchla.

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling doorgeeft, gebruikt u de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending per e-mail bevestigd.

Wanneer de overeenkomst met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalmethode:

  • Creditcard

Voer bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in en de creditcardmaatschappij voert een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch gestart en wordt uw creditcard belast wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het contract met ons komt tot stand op het moment dat de creditcard wordt belast.

  • PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Nadat we de bestelling in de winkel hebben geplaatst, verzoeken we PayPal om de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.

  • Giropay

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank, waar u de betalingsopdracht aan uw bank bevestigt. Hierdoor ontstaat het contract met ons.

§ 3 contracttaal, contracttekstopslag

De voor het sluiten van het contract beschikbare ta(a)l(en): Duits

We slaan de tekst van het contract niet op.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. U kunt meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vinden in de aanbiedingen.

We bezorgen alleen per post. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

§ 5 Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

  • Creditcard

Voer bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

  • PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn.eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen.Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

  • Giropay

Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor internetbankieren, u identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

§ 6 eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

§ 7 Garantie en garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor gebruikte goederen geldt: als het defect zich voordoet na een jaar na levering van de goederen, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die optreden binnen één jaar na levering van de goederen kunnen worden ingediend binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen.

Bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

• bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid

• in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze opzet

• in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

• als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen of

• voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

§ 8 Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

• bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid

• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

• voor garantiebeloften, indien overeengekomen, of

• voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) wegens lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid het bedrag beperkt tot de voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het contract, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.

Voor het overige zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.


§ 9 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden.We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten

AV gemaakt met Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TERUG NAAR BOVEN
Promo box

Iemand heeft dit product gekocht

Product name

info info