Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is:

Fabrynth e.K.

Effnerstrae 1c

85049 Ingolstadt

Duitsland

we@tusc-shop.com

We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

§ 1 TOEGANG DATA EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat. (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze privacyverklaring.

§ 2 GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER, CONTACT EN OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. We gebruiken de gegevens die u verstrekt om het contract te verwerken en om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG.

Als u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lid a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid c AVG, tenzij u uitdrukkelijk instemt met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit.Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie in het klantaccount te gebruiken die voor dit doel is voorzien

§ 3 GEGEVENSVERWERKING TEN AANZIEN VAN VERZENDVERWERKING

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG, geven wij uw gegevens door aan de koeriersdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen.

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDDIENSTVERLENERS MET HET DOEL VAN VERZENDMELDING

Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, geven wij op basis hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer aan de gekozene conform artikel 6 (1) zin 1 verlichte verzendserviceprovider, zodat deze vóór levering contact met u kan opnemen met het oog op leveringsmelding of coördinatie.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring.

DHL Paket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Duitsland

§ 4 GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

We werken samen met deze partners om betalingen in onze online winkel te verwerken: betalingsdienstaanbieders

§ 4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het verwerken van de betaling. Dit dient om het contract te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling zelf, b.v. B. op uw eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheden beschreven in deze privacyverklaring.

§ 4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN AANZIEN VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETAALPROCESSEN

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners (zie de vorige paragraaf) verdere gegevens, die zij, samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers, met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.

§ 5 RECLAME PER E-MAIL

§ 5.1 E-MAIL NIEUWSBRIEF MET REGISTRATIE

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S 1 lit. a AVG.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze privacyverklaring of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. zal uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, als u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren .

§ 5.2 LEVERING NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze privacyverklaring.

Onze dienstverleners zijn gevestigd in deze landen: VSDe Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheidsbesluit uitgevaardigd. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie

§ 5.3 BEOORDELINGSVERZOEKEN PER E-MAIL VERZENDEN

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht uw bestelling via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of via een daartoe bestemde link in het beoordelingsverzoek.

De beoordelingsverzoeken kunnen ook door onze serviceproviders worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in deze privacyverklaring.

Onze dienstverleners zijn gevestigd in de volgende landen: VS Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie

§ 6 COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN

ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing.Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=de&hlrm=nl] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/ nieuwste/web-preferences/#cookies]

Als u heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring of

§ 7 GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. a AVG, gebruiken we de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Bekijk elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

§ 7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken is gesloten in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Ten behoeve van website-analyse worden met Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijd, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden gegenereerd met behulp van te creëren pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben we de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -services" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kunnen we deze gebruiken om Google-services. Het vrijgeven van gegevens aan Google als onderdeel van deze instellingen voor het vrijgeven van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

We gebruiken ook de Google Analytics-extensiefunctie Google Optimize om tests te maken en uit te voeren.

Voor webanalyse wordt de zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk gemaakt door de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signals. Als uw voor internet geschikte apparaten zijn gekoppeld aan uw Google-account en u de instelling "Gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten maken over uw gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten), zelfs als u Je toestel. We verwerken in dit verband geen persoonsgegevens, we ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.

Voor webanalyse- en reclamedoeleinden maakt de zogenaamde DoubleClick-cookie het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt via de uitbreidingsfunctie van Google Analytics. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik.

GOOGLE ADSENSE

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het automatisch toewijzen van een pseudoniem UserID, dat kan worden gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

GOOGLE ADS

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij een bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, bezoektijd, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "Persoonlijke reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie naar onze website bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, waarvan pseudoniemen worden gebruikt. Gebruiksprofielen worden aangemaakt.

§ 7.2 GEBRUIK VAN MICROSOFT-SERVICES VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

We gebruiken de volgende technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De informatie die automatisch door Microsoft-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Microsoft [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement].

MICROSOFT-ADVERTENTIES

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing Cookie geplaatst, die door het verzamelen en verwerken automatisch wordt gegenereerd. gegevens (IP-adres, tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten als u naar onze website bent gekomen via een advertentie van Microsoft Advertising. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, van waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Gebruikersprofielen worden aangemaakt. Als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account en u de instelling "Op interesses gebaseerd adverteren" in uw Microsoft-account niet hebt gedeactiveerd, kan Microsoft rapporten maken over het gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten), zelfs als u van apparaat verandert, de zogenaamde "Cross Device Tracking". Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Microsoft UET.

§ 7.3 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

FACEBOOK-ANALYTICS

Als onderdeel van Facebook Analytics stellen de statistieken die worden gegenereerd via Facebook Pixel ons in staat om bezoekersactiviteiten op onze website te analyseren. Dit dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK-ADVERTENTIES

We gebruiken Facebook-advertenties om deze website op Facebook en andere platforms te promoten. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers.

Op basis van de door Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website, voeren we groepsgebaseerde advertenties op Facebook uit via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook-pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren we gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook-pixelremarketing.

We gebruiken Facebook Pixel-conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Facebook Ads

§ 8 SOCIALE MEDIA

§ 8.1 SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like of Share-knop kunt drukken.

§ 8.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST

Als u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant, worden automatisch marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Als je hier nog hulp bij nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") Ierland automatisch verzameld informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt meestal overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") Informatie over uw gebruik van onze De online aanwezigheid op Instagram wordt meestal naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd.Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest" ). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

§ 9 CONTACTOPTIES EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* Volgens artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar vermeld;

* volgens artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;

* volgens artikel 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking * om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

* om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

* om redenen van algemeen belang of

* is vereist voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

* in overeenstemming met artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen als * u de juistheid van de gegevens betwist;

* de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;

* we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of

* u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

* volgens artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;

* volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkadres of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op met behulp van de contactgegevens in onze Impressum.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die zwaarder wegen dan de belangen, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven.Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking van Beweren , het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde.

Privacybeleid gemaakt met Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TERUG NAAR BOVEN
Promo box

Iemand heeft dit product gekocht

Product name

info info