Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Duitsland, we@tusc-shop-com) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.tusc-shop.com/widerrufsformular. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan die voorzien door goedkoopste standaardlevering die ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen aan ons of aan Fabrynth e.K. retourneren. (Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Duitsland) te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Duitsland, we@tusc-shop-com

- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende

Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Andere regeling retourkosten voor Duitsland

Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen als de retourzending binnen Duitsland plaatsvindt.

Intrekkingsinstructies gemaakt met juridische tekst [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TERUG NAAR BOVEN
Promo box

Iemand heeft dit product gekocht

Product name

info info