§ 1 Zakres

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

§ 2 kontrahentów, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna została zawarta z Fabrynth e.K., Sąd Rejonowy Ingolstadt, HRA 3476 reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Pana Mishaala Sanchla.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale niewiążący katalog online.Możesz początkowo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i w każdej chwili dokonać korekty swoich wpisów przed złożeniem wiążącego zamówienia przez Ciebie skorzystaj z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Klikając przycisk zamówienia, składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem natychmiast po wysłaniu zamówienia.

Zawarcie umowy z nami zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności:

  • Karta kredytowa

Składając zamówienie, wprowadź dane swojej karty kredytowej, a wystawca karty kredytowej przeprowadzi kontrolę autoryzacji. Po legitymacji użytkownika jako prawowitego posiadacza karty transakcja płatnicza zostanie zainicjowana automatycznie, a karta kredytowa zostanie obciążona po złożeniu zamówienia. Umowa z nami zostaje zawarta w momencie obciążenia karty kredytowej.

  • PayPal

Podczas składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności i potwierdzić zlecenie płatności do PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym zaakceptowanie Twojej oferty.

  • Giropay

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, gdzie potwierdzisz zlecenie płatnicze do swojego banku. Tworzy to z nami umowę.

§ 3 język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Język(i) dostępny(e) do zawarcia umowy: niemiecki

Nie zapisujemy tekstu umowy.

§ 4 Warunki Dostaw

Oprócz podanych cen produktów mogą obowiązywać również koszty wysyłki. Możesz znaleźć bardziej szczegółowe przepisy dotyczące wszelkich kosztów wysyłki, które mogą zostać poniesione w ofertach.

Dostarczamy tylko pocztą. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

§ 5 Płatność

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

  • Karta kredytowa

Składając zamówienie, wprowadź dane swojej karty kredytowej. Po legitymacji użytkownika jako prawowitego posiadacza karty, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a karta zostanie obciążona.

  • PayPal

Podczas składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury przez PayPal, musisz być tam zarejestrowany.najpierw zarejestruj się, potwierdź swoimi danymi dostępowymi i potwierdź nam zlecenie płatnicze Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po tym. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

  • Giropay

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem Giropay, musisz mieć aktywowane konto bankowe do bankowości internetowej, odpowiednio zidentyfikować się i potwierdzić zlecenie płatności. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona natychmiast po tym, a Twoje konto zostanie obciążone.

§ 6 zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

§ 7 Gwarancja i gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie ma ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady.

Do towaru używanego obowiązuje: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników

• w przypadku urazu życia, kończyny lub zdrowia

• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i oszukańczych zamiarów

• w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie kontrahent może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)

• w ramach przyrzeczenia gwarancyjnego, jeśli zostało to uzgodnione lub

• o ile obszar stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

§ 8 Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy pełną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników

• w przypadku urazu życia, kończyny lub zdrowia

• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków

• dla przyrzeczeń gwarancyjnych, jeśli zostało to uzgodnione, lub

• o ile obszar stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie powoływać się (obowiązki kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, odpowiedzialność jest kwotą ograniczoną do przewidywalnej szkody w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zwykle oczekiwać.

Poza tym roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


§ 9 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/].Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową

OWU utworzone za pomocą Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
POWRÓT DO GÓRY
Promo box

Ktoś kupił ten produkt

Product name

info info