Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

Fabrynth e.K.

Effnerstrasse 1c

85049 Ingolstadt

Niemcy

my@tusc-shop.com

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o postępowaniu z Twoimi danymi.

§ 1 DOSTĘP DO DANYCH I HOSTING

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. (dane dostępowe) i dokumentuje wezwanie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

HOSTING

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych na tej stronie internetowej są przetwarzane na ich serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZARZĄDZANIA UMOWĄ, KONTAKTU I OTWARCIA KONTA KLIENTA

Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekażesz nam je w ramach zamówienia lub podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach dane są nam potrzebne do realizacji umowy lub kontaktu, a bez ich podania nie można wysłać zamówienia lub kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystamy Twoje dane w celu otwarcia konta klienta. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, można znaleźć w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Twojego konta klienta, Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie podatkowych i handlowych okresów przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, chyba że Ty wyraźnie wyrażam zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, albo za pomocą funkcji na koncie klienta przewidzianej w tym celu

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA WYSYŁKI

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. zamówiony towar.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO DOSTAWCÓW USŁUG WYSYŁKOWYCH W CELU ZGŁOSZENIA WYSYŁKI

Jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy wybrany przez Państwa adres e-mail i numer telefonu na tej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 świeci dostawca usług przewozowych, aby mogli skontaktować się z Tobą przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług przewozowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu, dane, które podałeś w tym celu, usuniemy, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w ta deklaracja.

DHL Paket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Niemcy

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI

Współpracujemy z tymi partnerami w celu przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym: dostawcy usług płatniczych

§ 4.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, m.in. B. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów zajmujących się przetwarzaniem płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

§ 4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNOŚCI

W razie potrzeby podajemy naszym dostawcom usług (patrz poprzedni akapit) dalsze dane, które wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasi przetwarzający, w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesy płatnicze (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, obsługa księgowa). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i skutecznego zarządzania płatnościami, które są nadrzędne w kontekście ważenia interesów.

§ 5 REKLAMA PRZEZ E-MAIL

§ 5.1 E-MAIL NEWSLETTER Z REJESTRACJĄ

Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego biuletynu, wykorzystujemy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 S 1 lit. a RODO.

Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. usunie Twój adres e-mail z listy odbiorców, jeżeli nie wyraziłeś wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu .

§ 5.2 DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi usługodawcy mają siedziby w następujących krajach: USAKomisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla tych krajów. Nasza współpraca z Państwem opiera się na następujących gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej

§ 5.3 WYSYŁANIE WNIOSKU O RECENZJĘ DROGĄ E-MAIL

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1, oświetliłeś swoje zamówienie za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu we wniosku o sprawdzenie.

Prośby o sprawdzenie mogą być również wysyłane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi usługodawcy mają siedziby w następujących krajach: USA Nie ma decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dla tych krajów. Nasza współpraca z Państwem opiera się na następujących gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej

§ 6 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Korzystamy z technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach ważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

Wykorzystujemy również technologie do wypełniania obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych), a także do analizy sieci i marketingu internetowego.Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Ustawienia plików cookie dla Twojej przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/ najnowsze/web-preferences/#cookies]

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. oświadczenie o ochronie danych lub

§ 7 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII DO ANALIZ INTERNETOWYCH I CELÓW REKLAMOWYCH

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości odwołania znajdziesz w sekcji „Pliki cookie i inne technologie”. Zobacz każdą technologię, aby uzyskać więcej informacji, w tym o tym, jak współpracujemy z każdym dostawcą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

§ 7.1 KORZYSTANIE Z USŁUG GOOGLE

Korzystamy z następujących technologii firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest zbierany za pomocą technologii Google, zostanie on skrócony przed zapisaniem na serwerach Google poprzez aktywację anonimizacji IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla odpowiedniej technologii między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

ANALITYKA GOOGLE

W celu analizy strony internetowej dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) są automatycznie gromadzone i przechowywane przez Google Analytics, z którego profile użytkowników są generowane przy użyciu pseudonimów, które mają zostać utworzone. Można używać plików cookie. Zasadniczo Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie zamówień przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla „produktów i usług Google". Dzięki temu Google ma dostęp do danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie wykorzystuje je do ulepszania Usługi Google. Udostępnianie danych firmie Google w ramach tych ustawień udostępniania danych odbywa się na podstawie dodatkowej umowy między osobami odpowiedzialnymi. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google.

Używamy również funkcji rozszerzenia Google Analytics Google Optimize do tworzenia i uruchamiania testów.

W przypadku analizy sieci możliwe jest tak zwane „śledzenie na wielu urządzeniach” dzięki funkcji rozszerzenia Google Analytics Google Signals. Jeśli Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Google i aktywowałeś ustawienie „Reklamy spersonalizowane” na swoim koncie Google, Google może tworzyć raporty dotyczące Twojego zachowania (w szczególności liczby użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienisz Twoje urządzenie. Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie, otrzymujemy jedynie statystyki na podstawie Google Signals.

Dla celów analizy sieci i reklamy, tak zwany plik cookie DoubleClick umożliwia rozpoznanie przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych dzięki funkcji rozszerzenia Google Analytics. Google będzie wykorzystywać te informacje do sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny.

ADSENSE GOOGLE

Nasza witryna sprzedaje miejsce na reklamy innych firm za pośrednictwem Google AdSense. Reklamy te będą wyświetlane w różnych miejscach na tej stronie. Tak zwany plik cookie DoubleClick służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach poprzez zbieranie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz automatyczne przypisywanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika, który można służy do określania zainteresowań na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych.

REKLAMA GOOGLE

W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach podmiotów trzecich podczas odwiedzania naszej strony internetowej ustawiany jest tzw. plik cookie remarketingu Google, który jest generowany automatycznie poprzez zbieranie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy aktywujesz ustawienie „Reklama spersonalizowana” na swoim koncie Google. W takim przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach.

W celu analizy witryny i śledzenia zdarzeń używamy śledzenia konwersji Google Ads, aby zmierzyć późniejsze zachowanie użytkownika, jeśli trafiłeś na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie i dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) mogą być rejestrowane, z których używane są pseudonimy Tworzone są profile użytkowania.

§ 7.2 KORZYSTANIE Z USŁUG MICROSOFT DO ANALIZY INTERNETOWYCH I CELÓW REKLAMOWYCH

Używamy następujących technologii firmy Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia („Microsoft”). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wspólnie odpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z Art. 26 RODO. Informacje zbierane automatycznie przez technologie Microsoft na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Microsoft można znaleźć w informacjach o ochronie danych firmy Microsoft [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement].

REKLAMA MICROSOFT

W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych osób trzecich podczas odwiedzania naszej strony internetowej ustawiany jest tak zwany Microsoft Advertising Remarketing Cookie, który jest generowany automatycznie przez zbieranie i przetwarzanie dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach.

W celu analizy witryny internetowej i śledzenia zdarzeń używamy Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) w celu pomiaru późniejszego zachowania użytkownika, jeśli użytkownik trafił na naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy firmy Microsoft Advertising. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie i dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedzenie strony internetowej lub zapisanie się do newslettera) mogą być rejestrowane, z których używane są pseudonimy Tworzone są profile użytkowników. Jeśli Twoje urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Twoim kontem Microsoft i nie dezaktywowałeś ustawienia „Reklamy oparte na zainteresowaniach” na swoim koncie Microsoft, Microsoft może tworzyć raporty dotyczące zachowania użytkownika (w szczególności liczby użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmieniasz swoje urządzenie, tzw. „Cross Device Tracking”. Nie przetwarzamy danych osobowych w tym zakresie, otrzymujemy jedynie statystyki oparte na Microsoft UET.

§ 7.3 KORZYSTANIE Z USŁUG FACEBOOKA

ANALITYKA FACEBOOKA

W ramach Facebook Analytics statystyki generowane przez Facebook Pixel umożliwiają nam analizę aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej. Służy to optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej.

REKLAMA NA FACEBOOKU

Używamy reklam na Facebooku do promowania tej witryny na Facebooku i innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej.Za precyzyjną realizację, w szczególności decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników, odpowiada Facebook.

Na podstawie statystyk generowanych przez Facebook Pixel na temat aktywności odwiedzających na naszej stronie internetowej, prowadzimy reklamę grupową na Facebooku za pośrednictwem Facebook Custom Audience, określając cechy odpowiedniej grupy docelowej.

Na podstawie pseudonimowego identyfikatora pliku cookie ustawionego przez piksel Facebooka oraz danych zebranych na temat zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej obsługujemy spersonalizowane reklamy za pośrednictwem remarketingu pikseli Facebooka.

Korzystamy z konwersji pikseli Facebooka, aby zmierzyć późniejsze zachowanie użytkownika w celu analizy sieci i śledzenia zdarzeń, jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy z reklam na Facebooku

§ 8 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

§ 8.1 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE Z FACEBOOKA, TWITTERA, INSTAGRAMU, Pinteresta

Na naszej stronie internetowej używane są przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych. Są one zintegrowane ze stroną wyłącznie jako linki HTML, dzięki czemu podczas wywoływania naszej strony internetowej nie jest nawiązywane połączenie z serwerami danego dostawcy. Jeśli klikniesz jeden z przycisków, strona internetowa odpowiedniej sieci społecznościowej otworzy się w nowym oknie w Twojej przeglądarce.Możesz tam na przykład nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

§ 8.2 NASZA OBECNOŚĆ ONLINE NA FACEBOOKU, TWITTERZE, INSTAGRAMIE, Pintereście

Jeśli udzieliłeś zgody odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Badania rynku i cele reklamowe są automatycznie gromadzone i przechowywane, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można je wykorzystać na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zwykle używane są pliki cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwości kontaktu i Twoich praw w tym zakresie oraz ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych dostawców, do których łącza znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Irlandia zbierana automatycznie informacje o korzystaniu z naszej obecności online na Facebooku są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage na Facebooku odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] to oferta firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Informacje zbierane automatycznie przez Twitter na temat korzystania z naszej obecności online na Twitterze są zwykle przesyłane na serwer obsługiwany przez Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Informacje na temat korzystania z naszych obecność online na Instagramie jest zazwyczaj przekazywana na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywana. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA.Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage’a na Instagramie odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] to oferta firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest” ). Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest na temat korzystania z naszej obecności online na Pintereście są zwykle przesyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

§ 9 MOŻLIWOŚCI KONTAKTU I TWOJE PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

* Zgodnie z Art. 15 RODO masz prawo do żądania informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie tam określonym;

* zgodnie z Art. 16 RODO prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

* zgodnie z Art. 17 RODO prawo żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie * w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

* w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

* ze względu na interes publiczny lub

* jest zobowiązany do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

* zgodnie z Art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli * kwestionujesz prawidłowość danych;

* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;

* nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub

* wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;

* zgodnie z Art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie; t3 >

* zgodnie z Art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym w swoim zwykłym miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, informacji, poprawiania, ograniczania lub usuwania danych oraz cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt korzystając z danych kontaktowych w naszym wydawnictwie.

Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad interesami, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej.Jeśli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie , dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Polityka prywatności utworzona za pomocą Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
POWRÓT DO GÓRY
Promo box

Ktoś kupił ten produkt

Product name

info info