§ 1 Omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik. Vår onlinebutik riktar sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

§ 2 avtalsparter, ingående av avtal, korrigeringsmöjligheter

Köpekontraktet ingås med Fabrynth e.K., tingsrätten Ingolstadt, HRA 3476 representerad av verkställande direktören Mr. Mishaal Sanchla.

Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar in din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Genom att klicka på beställningsknappen lägger du en bindande beställning på varorna som finns i varukorgen. Mottagandet av din beställning kommer att bekräftas via e-post direkt efter att beställningen har skickats.

När avtalet ingås med oss ​​beror på vilken betalningsmetod du har valt:

  • Kreditkort

När du gör beställningen anger du dina kreditkortsuppgifter så kommer kreditkortsföretaget att utföra en auktoriseringskontroll. Efter din legitimation som legitim kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att initieras automatiskt och ditt kreditkort kommer att debiteras när beställningen görs. Kontraktet med oss ​​ingås vid den tidpunkt då kreditkortet debiteras.

  • PayPal

Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter och bekräfta betalningsordern till PayPal. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen och därmed acceptera ditt erbjudande.

  • Giropay

När du har lagt beställningen omdirigeras du till din banks webbplats, där du bekräftar betalningsordern till din bank. Detta skapar kontraktet med oss.

§ 3 avtalsspråk, avtalstextlagring

Det eller de språk som är tillgängliga för ingående av avtalet: tyska

Vi kommer inte att spara kontraktstexten.

§ 4 Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna kan även fraktkostnader tillkomma. Du kan ta reda på mer detaljerade bestämmelser om eventuella fraktkostnader som kan uppstå i erbjudandena.

Vi levererar endast med post. Tyvärr går det inte att hämta varorna själv.

§ 5 Betalning

Följande betalningsmetoder är generellt tillgängliga i vår butik:

  • Kreditkort

När du gör beställningen anger du dina kreditkortsuppgifter. Efter din legitimation som legitim kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att utföras automatiskt och ditt kort kommer att debiteras.

  • PayPal

Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där.registrera dig först, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal direkt efteråt. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

  • Giropay

När du har lagt din beställning kommer du att omdirigeras till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Giropay måste du ha ett bankkonto aktiverat för nätbank, identifiera dig därefter och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras direkt efteråt och ditt konto kommer att debiteras.

§ 6 äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom fram till full betalning.

§ 7 Garanti och garantier

Om inte annat uttryckligen avtalats nedan gäller den lagstadgade rätten till ansvar för fel.

Följande gäller för begagnade varor: om felet uppstår efter ett år från leverans av varan är krav på fel uteslutna. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från leverans av varan.

Ovanstående begränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

• vid skada på liv, lem eller hälsa

• vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott och bedrägligt uppsåt

• vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalsparten regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser)

• som en del av ett garantilöfte, om överenskommet eller

• så långt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

§ 8 Ansvar

Vi är alltid fullt ansvariga för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

• vid skada på liv, lem eller hälsa

• vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott

• för garantilöften, om överenskommet, eller

• så långt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalsparten regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser) på grund av mindre vårdslöshet från oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare är ansvaret det belopp som är begränsat till den förutsebara skadan vid tidpunkten för avtalets ingående, vars inträffande vanligtvis måste förväntas.

I övrigt är skadeståndskrav uteslutna.


§ 9 Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar här [https://ec.europa.eu/consumers/odr/].Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd

GTC skapad med Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TILLBAKA TILL TOPPEN
Promo box

Någon har köpt den här produkten

Product name

info info