Ansvarig för databehandling är:

Fabrynth e.K.

Effnerstrasse 1c

85049 Ingolstadt

Tyskland

we@tusc-shop.com

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

§ 1 ÅTKOMST DATA OCH VÄRD

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

VÄRD

Tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inte annat anges i denna dataskyddsdeklaration, behandlas all åtkomstdata och all data som samlas in i de formulär som tillhandahålls på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

§ 2 DATABEHANDLING FÖR KONTRAKTSHANTERING, KONTAKT OCH ÖPPNING AV KUNDKONTO

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller för att behandla avtalet och för att behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit b GDPR.

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för beställnings-, betalnings- och frakthantering, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring. Efter att avtalet har behandlats helt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av skatte- och kommersiella lagringsperioder i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit c GDPR, om du inte uttryckligen samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 lit.Raderingen av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller genom att använda en funktion på kundkontot som tillhandahålls för detta ändamål

§ 3 DATABEHANDLING FÖR SYFTE FÖR FRAKTBEHANDLING

För att fullfölja avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till den frakttjänstleverantör som har uppdragit åt leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor.

ÖVERFÖRING AV DATA TILL LEVERANTÖRER AV FRAKTTJÄNSTER FÖR SYFTE MED FRAKTANMÄLAN

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att ge din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda på grundval av detta i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit frakttjänstleverantör så att de kan kontakta dig före leverans i syfte att skicka meddelande eller samordning.

Medgivandet kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på kontaktadressen som anges nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i denna förklaring.

DHL Paket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Tyskland

§ 4 DATABEHANDLING FÖR BETALNINGSHANTERING

Vi arbetar med dessa partner för att behandla betalningar i vår onlinebutik: betaltjänstleverantörer

§ 4.1 DATABEHANDLING FÖR TRANSAKTIONSBEHANDLING

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som behövs för att behandla betalningstransaktionen till den valda betaltjänstleverantören, i den mån detta är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 (1) meningen 1 lit b GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna in de uppgifter som krävs för att hantera betalningen själva, t.ex. B. på din egen hemsida eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör. Om du har några frågor om våra betalningshanteringspartners och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativen som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

§ 4.2 DATABEHANDLING FÖR SYFTE ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER OCH OPTIMERING AV VÅRA BETALNINGSPROCESSER

Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer (se föregående stycke) ytterligare uppgifter, som de tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen som våra processorer, i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, hantering av omtvistade betalningar, redovisningsstöd). I enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av vårt skydd mot bedrägerier och i effektiv betalningshantering, vilka är överordnade i samband med en intresseavvägning.

§ 5 ANNONSERING MED E-POST

§ 5.1 NYHETSBREV MED E-POST MED REGISTRERING

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S 1 lit. en GDPR.

Avprenumerera på nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avanmälan, vi kommer att radera din e-postadress från mottagarlistan, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i denna förklaring .

§ 5.2 LEVERANS AV NYHETSBREV

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

Våra tjänsteleverantörer är baserade i dessa länder: USAEuropeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för dessa länder. Vårt samarbete med dig är baserat på dessa garantier: Standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen

§ 5.3 SKICKA GRANSKNINGSBEGÄRAN MED E-POST

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 tände din beställning via det klassificeringssystem vi använder. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i begäran om granskning.

Begäran om granskning kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

Våra tjänsteleverantörer är baserade i dessa länder: USA Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dig är baserat på dessa garantier: Standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen

§ 6 COOKIES OCH ANNAN TEKNIK

ALLMÄN INFORMATION

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi teknologier inklusive så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).

Vi använder teknologier som är absolut nödvändiga för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker samlar in och bearbetar IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR

Vi använder även teknologier för att uppfylla de juridiska skyldigheter som vi är föremål för (t.ex. för att kunna styrka samtycke till behandlingen av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring på nätet.Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt av denna dataskyddsförklaring

Cookieinställningarna för din webbläsare finns under följande länkar: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/ senaste/web-preferenser/#cookies]

Om du har samtyckt till användningen av teknikerna i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit a GDPR, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i dataskyddsförklaring eller

§ 7 ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNIK FÖR WEBBANALYS OCH REKLAMESYFTE

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit a GDPR, använder vi följande cookies och annan tredjepartsteknik på vår webbplats. Efter avslutad användning av respektive teknik av oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Du kan hitta mer information om dina återkallningsalternativ i avsnittet "Cookies och annan teknik". Se varje teknik för mer information, inklusive hur vi arbetar med varje leverantör. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

§ 7.1 ANVÄNDNING AV GOOGLE TJÄNSTER

Vi använder följande tekniker från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Informationen som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in via Googles teknologier kommer den att förkortas innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas där. Om inte annat anges för de enskilda teknikerna, baseras databehandling på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Mer information om Googles databehandling finns i Googles dataskyddsinformation [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

I syfte att analysera webbplatsen samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) automatiskt in och lagras med Google Analytics, varifrån användarprofiler genereras med hjälp av pseudonymer som ska skapas. Cookies kan användas. Din IP-adress kommer i princip inte att slås samman med annan Google-data. Databehandlingen sker på basis av ett avtal om orderhantering av Google.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat datadelningsinställningarna för "Googles produkter och tjänster". Detta gör att Google kan komma åt data som samlas in och bearbetas av Google Analytics och sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Datautlämnande till Google som en del av dessa datautsläppsinställningar baseras på ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande på den efterföljande databehandlingen av Google.

Vi använder även tilläggsfunktionen Google Analytics Google Optimize för att skapa och köra tester.

För webbanalys möjliggörs så kallad "spårning över flera enheter" av tilläggsfunktionen i Google Analytics Google Signals. Om dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Google-konto och du har aktiverat inställningen "Personlig annonsering" i ditt Google-konto, kan Google skapa rapporter om ditt användningsbeteende (särskilt antalet användare på olika enheter), även om du ändrar din enhet. Vi behandlar inga personuppgifter i detta avseende, vi får endast statistik baserad på Google Signals.

För webbanalys och reklamsyften gör den så kallade DoubleClick-cookien att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser genom tilläggsfunktionen i Google Analytics. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning.

GOOGLE ADSENSE

Vår webbplats marknadsför utrymme för tredjepartsannonser via Google AdSense. Dessa annonser kommer att visas för dig på olika platser på denna webbplats. Den så kallade DoubleClick-cookien används för att visa intressebaserad reklam genom att samla in och bearbeta data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och automatiskt tilldela ett pseudonymt användar-ID, som kan används för att fastställa intressen baserat på besök på denna och andra webbplatser.

GOOGLE ADS

För reklamändamål i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser ställs den så kallade Googles remarketingcookie in när du besöker vår webbplats, som automatiskt genereras genom insamling och bearbetning av data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på basis av de sidor du besöker möjliggör intressebaserad annonsering. Eventuell ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har aktiverat inställningen "Personlig reklam" i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning använder vi Google Ads konverteringsspårning för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende om du kom till vår webbplats via en Google Ads-annons. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser specificerade av oss, såsom besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) kan spelas in, från vilka pseudonymer används. Användningsprofiler skapas.

§ 7.2 ANVÄNDNING AV MICROSOFT-TJÄNSTER FÖR WEBBANALYS OCH REKLAMINGSSYFTEN

Vi använder följande teknologier från Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland ("Microsoft"). Databehandling sker på basis av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 GDPR. Den information som automatiskt samlas in av Microsofts teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen. Ytterligare information om databehandling av Microsoft finns i Microsofts dataskyddsinformation [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement].

MICROSOFT ADVERTISING

För reklamändamål i Bing, Yahoo och MSN sökresultat och på tredje parts webbplatser ställs den så kallade Microsoft Advertising Remarketing Cookie in när du besöker vår webbplats, som genereras automatiskt genom insamling och bearbetning data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på basis av de sidor du besöker möjliggör intressebaserad annonsering.

För webbplatsanalys och händelsespårning använder vi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende om du kom till vår webbplats via en annons från Microsoft Advertising. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser specificerade av oss, såsom besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) kan spelas in, från vilka pseudonymer används Användarprofiler skapas. Om dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Microsoft-konto och du inte har avaktiverat inställningen "Intressebaserad annonsering" i ditt Microsoft-konto, kan Microsoft skapa rapporter om användningsbeteende (särskilt antalet användare på olika enheter), även om du ändrar din enhet, så kallad "Cross Device Tracking". Vi behandlar inga personuppgifter i detta avseende, vi får endast statistik baserad på Microsoft UET.

§ 7.3 ANVÄNDNING AV FACEBOOK-TJÄNSTER

FACEBOOK ANALYTICS

Som en del av Facebook Analytics gör statistiken som genereras via Facebook Pixel att vi kan analysera besökarnas aktiviteter på vår webbplats. Detta tjänar den optimala presentationen och marknadsföringen av vår webbplats.

FACEBOOK-ANNONSER

Vi använder Facebook-annonser för att marknadsföra denna webbplats på Facebook och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook ansvarar för den exakta implementeringen, särskilt beslutet om placeringen av annonserna hos enskilda användare.

Baserat på den statistik som genereras av Facebook Pixel om besökarnas aktivitet på vår webbplats, driver vi gruppbaserad annonsering på Facebook via Facebook Custom Audience genom att fastställa egenskaperna hos respektive målgrupp.

På grundval av det pseudonyma cookie-ID som ställts in av Facebook-pixeln och de data som samlas in om ditt användningsbeteende på vår webbplats, driver vi personlig reklam via Facebook-pixelremarketing.

Vi använder Facebook Pixel Conversions för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende för webbanalys och händelsespårning om du nådde vår webbplats via en annons från Facebook Ads

§ 8 SOCIALA MEDIER

§ 8.1 SOCIALA PLUGINS FRÅN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats tas fram. Om du klickar på någon av knapparna öppnas respektive sociala nätverks hemsida i ett nytt fönster i din webbläsare.Där kan du till exempel trycka på Gilla- eller Dela-knappen.

§ 8.2 VÅR ONLINENÄRVARO PÅ FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST

Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör för sociala medier i enlighet med artikel 6 (1) meningen 1 lit Marknadsundersökningar och reklamsyften samlas in och lagras automatiskt, från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta. För detaljerad information om bearbetningen och användningen av uppgifterna av respektive sociala medieoperatör samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se dataskyddsmeddelandena från leverantörerna som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp med detta kan du kontakta oss.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Irland som samlas in automatiskt information om din användning av vår onlinenärvaro på Facebook överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen. Databehandling vid besök på en Facebook-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] är ett erbjudande från Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Den information som automatiskt samlas in av Twitter om din användning av vår onlinenärvaro på Twitter överförs vanligtvis till en server som drivs av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Information om din användning av vår onlinenärvaro på Instagram överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA.Vårt samarbete bygger på EU-kommissionens standarddataskyddsklausuler Databehandling vid besök på en Instagram-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest" ). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest om din användning av vår onlinenärvaro på Pinterest överförs vanligtvis till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler för dataskydd från Europeiska kommissionen.

§ 9 KONTAKTALTERNATIV OCH DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du följande rättigheter:

* Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;

* enligt artikel 16 GDPR, rätten att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;

* enligt artikel 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling * för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;

* för att följa en rättslig skyldighet;

* av allmänna intressen eller

* krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

* i enlighet med artikel 18 GDPR, rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om * du bestrider uppgifternas riktighet;

* behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;

* vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller

* du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;

* enligt artikel 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person;

* enligt artikel 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter och återkallande av lämnat samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna i vår Imprint.

Rätt att invända

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som väger tyngre än intressen, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan.Om behandlingen är avsedd för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som härrör från just din situation

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av Asserting , utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Sekretesspolicy skapad med Rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TILLBAKA TILL TOPPEN
Promo box

Någon har köpt den här produkten

Product name

info info