Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom trettio dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Tyskland, we@tusc-shop-com) ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt. Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in modelluppsägningsformuläret eller någon annan tydlig deklaration på vår webbplats www.tusc-shop.com/widerrufsformular. Om du använder det här alternativet kommer vi omedelbart (t.ex. via e-post) att skicka en bekräftelse på mottagandet av en sådan återkallelse.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet angående utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du valt en annan leveransmetod än den som tillhandahålls av har valt billigaste standardleverans som erbjuds oss) omedelbart och senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera varorna till oss eller till Fabrynth e.K. (Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Tyskland) som ska returneras eller överlämnas. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 30 dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Exempel på uppsägningsformulär

(Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

- Till Fabrynth e.K., Effnerstraße 1C, 85049 Ingolstadt, Tyskland, we@tusc-shop-com

- Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande

Varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Namn på konsument(er)

- Adress till konsument(er)

- Underskrift av konsument(er) (endast om meddelandet är på papper)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Olika regler för returkostnader för Tyskland

Vi står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna om returen sker inom Tyskland.

Instruktioner för återkallelse skapade med juridisk text [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

.
TILLBAKA TILL TOPPEN
Promo box

Någon har köpt den här produkten

Product name

info info